Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á


Đề bàiEm hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:Lời giải chi tiết STTTên nướcDiện tích (km2)STTTên nướcDân số...