Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á


1. Đặc điểm dân cư*Chưa tính số dân của LB Nga thuộc châu Á.Nguồn: Niên giám thống kê năm 2002 - NXB Thống kê. Hà Nội, 2003.Đông Nam Á có nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng...
2. Đặc điểm xã hội Đông Nam ÁĐông Nam Á có các biển, vịnh biển ăn sâu vào đất liền, tạo điều kiện cho các luồng di dân giữa đất liền và các đảo, cho sự giao lưu văn hóa...
Đề bàiQua số liệu bảng 15.1, so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới.Lời giải chi tiết- Số...
Đề bàiDựa vào hình 15.1 và bảng 15.2, hãy cho biết:- Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước.- So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước trong...
Đề bàiQuan sát hình 6.1, nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam ÁLời giải chi tiếtDân cư Đông Nam Á phân bố không đều:- Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng ven...
Đề bàiVì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á?Lời giải chi tiếtCó những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông...
Đề bàiDựa vào lược đồ hình 6.1 và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á. Lời giải chi tiết* Dân cư Đông Nam Á phân bố không...
Đề bàiĐọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?-Bảng...
Đề bàiĐặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước? Lời giải...