Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính


Đề bàiGiải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt của ruồi giấm. Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông chỉ biểu hiện ở nam giới, đúng hay sai? Vì sao?Lời giải chi tiết* Kết quả phép lai...
Đề bàiTrình bày đặc điểm di truyền của các tính trạng do các gen trên NST X và NST Y quy định.Lời giải chi tiếtGen trên X: ở người, các bệnh mù màu (không phân biệt được màu đỏ với...
Đề bàiDi truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?Lời giải chi tiếtTrong thực tiễn, người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều...
Đề bàiỞ người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường....
Đề bàiKhi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn: 1 mái lông không vằn.a)   Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.b)  Khi cho...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Sự di truyền tính trạng chỉ do gen trên NST Y quy định như thế nào?A. Chỉ di truyền ở giới đồng giao.B. Chỉ di truyền ở giới đực.C. Chỉ di truyền...