Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”2. Áp dụng: trong một phản ứng có...
Đề bàia) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.b) Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn.Lời giải chi tiết a) Định luật bảo toàn khối lượng: "Trong một phản...
Đề bàiTrong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7...
Đề bàiĐốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.a) Viết công thức...