Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Tài liệu Day-học Hóa h…


Đề bàiQuan sát và trả lời các câu hỏi sau: 1. Trước và sau phản ứng vị trí của kim và cân thay đổi như thế nào?2. Dựa vào dấu hiệu nào để biết có phản ứng xảy ra?3. Viết phương...
Đề bàiĐốt cháy 12g cacbon trong không khí thu được 44 g cacbon đioxit CO2. Biết rằng, cacbon cháy được là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.a) Viết công thức về khối lượng của phản...
Đề bàiMột lượng dung dịch axit clohiđric được cho vào cốc (1), đưa cốc (1) lên bàn cân cùng với một viên kẽm kim loại ( viên kẽm để ngoài cốc (1)), điều chỉnh để cân thăng bằng.Sau đó cho...
Đề bàiKhi nung nóng một cục đá vôi ở nhiệt độ cao thì khối lượng cục đá vôi sẽ giảm sau phản ứng, còn khi nung nóng miếng đồng kim loại trong không khí sau một thời gian khối lượng...
Đề bàiĐun nóng hỗn hợp gồm 5,6 g bột sắt (Fe) và 4 g bột lưu huỳnh (S) thì thu được 8,8 g hợp chất sắt (II) sunfua (FeS) màu xám, biết rằng để phản ứng xảy ra hết, bột...