Bài 15. Đòn bẩy


Bài 15.1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:a) Đòn bẩy luôn có........... và có......... tác dụng vào nó.b) Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới...
Bài 15.2. Dùng xà beng để bẩy vật nặng lên (H.15.1).Phải đặt điểm tựa ở đâu để bẩy vật lên dễ nhất?A.Ở X.                            B. Ở  Y.C. Ở...
Bài 15.3. Hãy điền các kí hiệu O (điểm tựa), O1 (điểm tác dụng của vật) và O2 (điểm tác dụng của người) vào các vị trí thích hợp trên các vật là đòn bẩy ở hình 15.2. Trong các đòn bẩy...
Bài 15.4. Dùng thìa và đồng xu đều có thể mở được nắp hộp. Dùng vật nào sẽ mở dễ hơn? Tại sao?Trả lời:Dùng thìa sẽ mở dễ hơn vì cánh tay đòn dài hơn.
Bài 15.5*. Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa, còn các cơ bắp tạo nên lực.Để nâng một vật nặng 20N, cơ...
Bài 15.6. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?A. Cân Rô-béc-van.                          B. Cân đồng hồ.C. Cân đòn.          ...
Bài 15.7. Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?A. Cái búa nhổ đinh.B. Cái cần kéo nước từ dưới giếng lên.C. Cái mở nút chai.D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng đế...
Bài 15.8. Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động củaA. mặt phẳng nghiêng.      B. đòn bẩy.C. đòn bẩy phối hợp với ròng rọcD....
Bài 15.9. Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa O để bẩy một vật trọng lượng P. Dùng lực bẩy nào sau đây là có lợi nhất? Biết mũi tên chỉ lực càng dài thì cường...
Bài 15.10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùngđòn bẩy cóA. O2O = O1O.             B. O2O > 4O1O.C. O1O = 4O2O.          D. 4O1O > O2O > 2O1O.Trả lời:Chọn...
Bài 15.11. Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo...
Bài 15.12*. Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy (H.15.7) với những yêu cầu sau:1. Có thể dùng lực 40N để kéo gàu nước nặng 140N. 2. O2O = 2O1O (O2O...
Bài 15.13. Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng của người ở hình 15.8b thì:A. F1 > F2 vì B1O1 < B2O2 và...
Bài 15.14. Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau.Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?Trả lời:Người b phải kéo một lực lớn hơn vì tay đòn bé hơn.