Bài 15. Đòn bẩy


1. Cấu tạo của đòn bẩy: Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật thì đòn quay quanh điểm O gọi là điểm tựa và nó chịu tác dụng của hai lực, lực...
Đề bàiC1. Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chồ trống của câu sau:   Muốn lực nâng vật (1)................... trọng lượng của vật thì phải...
Đề bài- Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1.- Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế theo ba trường hợp ghi trong bảng 15.1.  Lời...
Đề bàiTìm thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.Lời giải chi tiếtMột số thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống: búa nhổ đinh, cái kéo, xe cút kít, cái bập bênh,....BaitapSachgiaokhoa.com