Bài 15: Dòng điện trong chất khí


Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dân điện không tự lực?A. Quá trình dẫn điện của chất khí khi không có tác nhân ion hoá.B. Quá trình dẫn điện của chất khí đặt...
15.2. Câu nào dưới đây nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I vào hiệu điện thế U giữa hai cực tụ điện chứa chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực là không đúng?A....
Giải thích tại sao đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện I chạy qua chất khí phụ thuộc hiệu điện thế U giữa anôt và catôt trong ống phóng điện lại có dạng như Hình 15.4, SGK Vật lí...
Dòng điện trong chất khí được tạo thành bởi những loại hạt tải điện nào? Các loại hạt tải điện này chuyển động như thế nào trong điện trường giữa hai điện cực anôt và catôt của ống phóng điện?...
Câu nào dưới đây nói về tia lửa điện là không đúng?A. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí khi được đặt trong điện trường đủ mạnh (khoảng 3.106 v/m) để ion hoá chất khí.B. Là quá...
Sét là gì? Tại sao sét lại kèm theo những tiếng nổ lớn mà ta gọi là tiếng sấm hay tiếng sét?Trả lời:Sét là tia lửa điện khổng lồ xảy ra do sự phóng tia lửa điện giữa hai đám...
Tại sao ở điều kiện bình thường chất khí lại không dẫn điện? Trong kĩ thuật, tính chất này của không khí được sử dụng làm gì?Trả lời:Xem mục I và II, Bài 15, SGK Vật lí 11.Trong kĩ thuật,...