Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime


Đề bàia) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:- Stiren -> polistiren.- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao...
A. KIẾN THÚC TRỌNG TÂM1. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị cơ sở (gọi tắt là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.- Có 3 kiểu cấu tạo mạch polime...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây không đúng?A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được...
Đề bàiNhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;B. Tơ visco, tơ tằm;C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ...
Đề bàiCho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:Lời giải chi tiết
Đề bàiTrình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:a) PVC (làm vải giả da) và da thật.b) Tơ tằm và tơ axetat.Lời giải chi tiếtCả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu...