Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Thành cổ Loa được xây dựng ở vùng đất nay thuộcA. huyện Từ Liêm - Hà Nội.                 B. huyện Sóc Sơn - Hà Nội.C....
Bài tập 2. Em hãy giải thích vì sao công trình thành cổ Loa là một biểu tượng rất đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ.Trả lời  -  Là một công trình đồ sộ (chu vi, chiều cao,...), cách...
Bài tập 3. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.Thời gian Sự kiện 1. Năm 218 TCN a) Triệu Đà cất quân xuống đánh Âu Lạc. Quân dân Âu Lạc với...
Bài tập 4. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào? Trả lời   Nhà nước Âu Lạc bị Triệu Đà chia rẽ nội bộ, các tướng giỏi như Cao LỖ, Nồi Hầu phải về quê, nhà vua chủ quan không...
Bài tập 5. Em hãy trình bày ngắn gọn nguyên nhàn thành công và nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của An Dương Vương.Trả lời  - Nguyên nhân thành công. Quân dân Âu Lạc...