Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng


Bài 1. Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?A. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.B. Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với những nút sóng.C. Tất...
Bài 2. Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng \(\lambda \). Muốn có sóng dừng trên dây thì độ dài l của dây phải có giá trị nào dưới đây?A. \(l = {\lambda \over 4}.\)   ...
Bài 3. Trên một sợi dây dài \(40\) cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có \(4\) bụng sóng. Tần số dao động là \(400\) Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.GiảiÁp dụng công thức \(\ell =...
Bài 4. Một dây có một đầu bi kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số \(600\) Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng trên dây có 4 bụng. Tốc...