Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)


Đề bàiHãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 - 1939.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 81-83 để đưa...
Đề bàiTìm hiểu những nét lớn về cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông và M. Gan-đi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết* Mao Trạch Đông (1893 -...
I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)1. Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung QuốcPhong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4-5-1919, nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước...
II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939)1. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918-1929Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy nhân dân Ấn Độ vào cảnh sống cùng cực, vì toàn bộ gánh...
Đề bàiPhong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 79, 80 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtPhong trào...
Đề bàiNội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 80, 81 để trả lời.Lời giải chi tiếtNội chiến Quốc - Cộng (1927 -...
Đề bàiNêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 81, 82 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNêu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1929 - 1939.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 82, 83 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiLập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 79-81 để lập bảng.Lời giải chi tiết *Bảng...