Bài 15. Thương mại và du lịch


Gạch bỏ những ô chữ không đúng:Trả lời:
Em hãy hoàn thành bảng sau:Hoạt động ngoại thươngHàng hóa chủ yếu- Xuất khẩu - Nhập khẩu Trả lời:Hoạt động ngoại thươngHàng hóa chủ yếu- Xuất khẩu - Khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản,-...
Điền vào lược đồ dưới đây tên các trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu.Trả lời:
Điền vào chỗ trống (…) các từ thích hợp để nêu các điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch của nước ta.- Tên các thắng cảnh (cảnh đẹp):......- Tên một số bãi biển đẹp: ......- Tên một số vườn...