Bài 15. Tiêu hóa


Đề bàiNêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp.Lời giải chi tiếtQuá trình tiêu hóa ở động vật ăn tạp cũng tương tự các động vật ăn thịt...
Đề bàiQuá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hóa? Vì sao?Lời giải chi tiếtQuá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở ruột. Bởi vì ở miệng và dạ dày,...
Đề bàiCấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào? Lời giải chi tiếtCấu tạo của ruột phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất vì:A. Ruột là bộ phận dài nhất trong ống tiêu hóa.B. Bề mặt hấp thụ của ruột lớn.C. Ở...
Đề bàiNêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.Lời giải chi tiếtCơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa:-  Khuếch tán theo chiều građian nồng độ.-  Vận chuyển tích cực...