Bài 15. Tiêu hóa ở động vật


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa thủy phân chất hữu cơ có trong thức ăn thành...
Đề bàiĐánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa:□A-  Tiêu hóa là quá trình làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ□ B- Tiêu hóa là quá trình tạo ra...
Đề bàiDưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không...
Đề bài- Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa.- Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?Lời giải chi tiếtQuá...
Đề bài - Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. - Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu...
Đề bàiCho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.Lời giải chi tiết+ Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học...
Đề bàiỐng tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?Lời giải chi tiếtỐng tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có chức năng nhất định, sự chuyên hóa về...
Đề bàiTại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?Lời giải chi tiếtNói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa...
Đề bàiCho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?Lời giải chi tiếtNhững ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu...