Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó


Tìm một số biết giá trị một phân số của nóMuốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta chia a cho \(\frac{m}{n}\)(m, n ∈ N*).
Đề bàia) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.b) Tìm một số biết \(3{2 \over 5}\)  của nó bằng \({{ - 2} \over 3}\)  Lời giải chi tiếta) Số cần tìm là: \(14:{2 \over 7} = 14.{7 \over 2}...
Đề bàiTìm một số biết: a) \(\frac{2}{3}\) của nó bằng 7,2 ;                        b) \(1\frac{3}{7}\) của nó bằng -5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng...
Đề bàiBiết rằng 13,32. 7 = 93,24 và 93,24: 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy:a) Tìm một số, biết \(\frac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 ;b) Tìm một số, biết \(\frac{7}{3}\) của nó bằng 31,08.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc:...
Đề bàiTrong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 24% của...
Đề bàiTrong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 4,5% của nó...
Đề bàiĐố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtMột nửa tức là bằng 50% = 1/2Khi đó bài toán trở thành: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của...
Đề bài75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}}...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\)b) \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi hỗn số về phân số sau đó ta...
Đề bàiĐể làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng \({2 \over 3}\) và 5% lượng cùi dừa. Nếu...
Đề bàiMột xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9}\) kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiĐố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc:...