Bài 15 trang 179 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Trên hai con đường A và B trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ (km/h) của 30 chiếc ôto trên mỗi con đường như sau: a) Tìm số trung bình, số trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn của tốc độ ôt trên mỗi con đường A và B.b)...

  Trên hai con đường A và B trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ (km/h) của 30 chiếc ôto trên mỗi con đường như sau:

  Bài 15 trang 179 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  a) Tìm số trung bình, số trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn của tốc độ ôt trên mỗi con đường A và B.

  b) Theo em lái xe trên con đường nào là an toàn hơn?

  Đáp án

  a) Trên đường A:

  \(\eqalign{
  & \overline x \approx 73,63\,km/h \cr
  & {M_e} = 73\,km/h \cr
  & {s^2} \approx 74,77 \cr
  & s \approx 8,65\,km/h \cr} \)

  Trên đườg B: 

  \(\eqalign{
  & \overline x \approx 70,7\,km/h \cr
  & {M_e} = 71\,km/h \cr
  & {s^2} \approx 38,21 \cr
  & s \approx 6,18\,km/h \cr} \)

  b) Nói chung, lái xe trên con đường B an toàn hơn trên con đường A vì vận tốc trung bình của ô tô trên đường B nhỏ hơn trên con đường A và độ lệch chuẩn của ô tô trên con đường B cũng nhỏ hơn trên con đường A.