Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của…


a)  Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì?Trả lời- Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, không giấy phép -> Xây nhà trái phép; đổ phế thải xuống...
1. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì (hành chính, hình sự, dân sự) hay vi phạm kỉ luật. Hành viVi phạm pháp luật hành chínhVi phạm pháp luật hình sựVi phạm pháp...