Bài 152: LUYỆN TÂP CHUNG


1.Viết (theo mẫu):Đọc sốViết sốTrămTrụcĐơn vịNăm trăm mười bảy517517Hai trăm tám mươi lăm     934     208  720 2.Số? \(\eqalign{  & 624.....542  \cr   & 398.....399  \cr   & 830.....829 \cr} \)                                      \(\eqalign{  & 400 + 50 + 7.....457  \cr   & 700 + 35{\rm{    }}.....753  \cr   &...