Bài 16-17. Định luật Jun – Len-xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ


16-17.7. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng toả ra trên...
Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là 220V. Tính điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng...
Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Bàn là này sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày.a. Tính công suất tiêu thụ điện của...
Một bình nóng lạnh có ghi 220V-1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó.b. Tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 200C, biết...
Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.a. Tính điện trở của dây nung lò sưởi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi...
16-17.1. Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:A. Cơ năng.                             B. Năng lượng ánh sáng.C. Hóa năng                            D. Nhiệt năng16-17.2. Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi...
Cho hai điện trở R1 và R2. Hãy chứng minh rằng:a. Khi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp thì nhiệt lượng tỏa ra ở mỗi điện trở này tỉ lệ thuận với các điện trở...
Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin dài 1m có tiết diện 1mm2 và dây kia bằng sắt dài 2m có tiết diện 0,5mm2. Khi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này trong...
Một dây dẫn có điện trở 176Ω được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun và đơn vị calo.Trả lời:Nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30...
Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20...