Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới…


I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân...
II. Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a1. Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 20 của thế kỉ XXSau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với phong trào độc lập dân tộc, sự phát triển của...
III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chiaSau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương, vốn được coi...
IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến ĐiệnỞ Mã Lai, từ đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đã lan rộng trên khắp bán đảo Mã Lai. Ách áp bức...
V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở XiêmMặc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa nhưng trên thực tế nước Xiêm cũng không giữ được trọn vẹn nền độc lập của...
Đề bàiTình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về mặt kinh tế, chính trị, xã hội?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiNét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 84, 85...
Đề bàiNêu những diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 85, 86 để trả lời.Lời...
Đề bàiLập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 86 để trả lời.Lời giải chi tiết*Bảng...
Đề bàiLiên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện ở những sự kiện nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 87 để suy luận trả lời.Lời...
Đề bàiNêu những nét chính của phong trào giải phóng dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 88 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững nét chính của...
Đề bàiCuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 89 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtCách mạng năm 1932 ở Xiêm...
Đề bàiNêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 84, 85 để...
Đề bàiPhong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 87 để trả lời.Lời giải...