Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể


Đề bàiQuần thể là gì?Lời giải chi tiếtQuần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong 1 sinh cảnh, cùng 1 thời gian xác định, các cá thể trong quần thể có khả năng giao...
Đề bàiGiả sử ta có 1 quần thể cây đậu Hà lan gồm toàn cây dị hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen (tỉ lệ các kiểu gen AA: Aa: aa) của quần thể qua các thế hệ...
Đề bàiTại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?Lời giải chi tiếtBởi vì khi kết hôn giữa những người có họ hàng gần...
Đề bàiCác quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?Lời giải chi tiếtQuần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một...
Đề bàiTần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?Lời giải chi tiếtỞ...
Đề bàiTại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?Lời giải chi tiếtCác nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần...