Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta


Đề bàiPhân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.Lời giải chi tiếta) Tích cực :- Dân số đông:+ Nguồn lao động dồi dào, tác động...
Đề bàiTai sao ở nước ta hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ? Nêu ví dụ minh họa ?Lời giải chi tiết- Tỉ lệ gia tăng dân...
Đề bàiVì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí ? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua ?Lời giải chi tiếtNước ta phải thực hiện phân...
Theo số liệu thống kê, số dân nước ta là 84 156 nghìn người (năm 2006). Về số dân, nước ta đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á (sau Inđônêxia và Philippin) và đứng thứ 13 trong hơn 200...
Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào nửa cuối thế kỉ XX, đã dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số. Tuy nhiên, sự bùng nổ dân số diễn ra giữa các giai đoạn, các vùng lãnh...
Mật độ dân số trung bình ở nước ta là 254 người/km2 (năm 2006), nhưng phân bố chưa hợp lí giữa các vùng.a)Giữa đồng bằng với trung du, miền núiỞ đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số, mật độ...
-Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình.-Xây dựng chính sách chuyển cư phù...
Đề bàiTừ hình 16.1. Hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKĩ năng nhận xét biểu đồ:+ Nhận xét chung cả giai đoạn: tăng/giảm hay biến động không ổn...
Đề bàiTừ bảng 16.2, hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng.Lời giải chi tiết- Phân bố dân cư chưa hợp lí giữa miền núi và đồng bằng:+ Vùng đồng bằng chỉ chiếm ¼...
Đề bàiTừ bảng16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị nông thôn.Lời giải chi tiết- Số dân nông thôn luôn chiếm tỉ lệ cao hơn số dân thành thị (năm...
Đề bàiHãy nêu hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí.Lời giải chi tiếtPhân bố dân cư chưa hợp lí dẫn đến những tác động tiêu cực như:- Về kinh tế : phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh...