Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


Đề bàiDựa vào số liệu bảng 16.1 và nội dung SGK, hãy giải thích về sự tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á năm 1998.Lời giải chi tiếtNăm 1998 do khủng hoảng tài chính bắt đầu từ...
Đề bàiDựa vào lược đồ trên và những hiểu biết của bản than, em hãy:- Hoàn thành bảng sau:Cây trồng chínhNơi phân bốVật nuôi chínhNơi phân bố    - Cho biết Đông Nam Á có những ngành công nghiệp chính nào, phân...