Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


1. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển nhanh, song chưa vững chắcNửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu và tập trung...
2. Cơ cấu kinh tế Đông Nam Á đang có sự thay đổiHiện nay đa số các nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ...
Đề bàiDựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng...
Đề bàiDựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?Lời giải chi tiết- Tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong...
Đề bàiDựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy:- Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp.- Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa...
Đề bàiVì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?Lời giải chi tiếtCác nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững...
Đề bàiDựa vào bảng 16.3 (SGK trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này...
Đề bàiQuan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?Lời giải chi tiếtCác ngành công nghiệp chủ yếu của Đông Nam Á:- Công...