Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể


Đề bàiCó thể giải thích lá lốm đốm các màu ở một số loài thực vật như thế nào? Việc nghiên cứu di truyền tế bào chất có giá trị thực tiễn gì?Lời giải chi tiếtGen ở ti thể và...
Đề bàiXác định kết quả ở F2 (theo ví dụ ở mục I) khi cho:a) Cây xanh lục ở F1 giao phấn với nhau.b) Cây lục nhạt ở F1 giao phấn với nhau.  Lời giải chi tiếta) F2 có 100% cây...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả lai thuận và nghịch ở  F1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới tính thì rút ra nhận xét gì? ...
Đề bàiBằng cách nào để phát hiện được di truyền tế bào chất? Vì sao sự di truyền này thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ?Lời giải chi tiếtĐể phát hiện được di truyền tế bào chất cần tiến hành...
Đề bàiNêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân. Nêu chức năng của các bộ gen ti thể và lục lạp.Lời giải chi tiết*     Sự khác nhau ADN ti thể và lục lạp...
Đề bàiNêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.Lời giải chi tiếtHoạt động sống của tế bào không thể tách rời với tế bào chất. Tế bào chất có những tác động nhất định...