Bài 16. Định dạng văn bản


Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?Lời giải:Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản...
Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Lời giải:Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in...
Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì?Lời giải:Đưa con trỏ chuột về đoạn văn bản đó sau đó nhìn trên thanh cộng cụ hiển thì font tên là gì Như hình trên đang hiển thị...
Nêu các cánh định dạng kí tự mà em biết?Lời giải:- Định dạng phông chữ.- Định dạng cỡ chữ.- Định dạng kiểu chữ.- Định dạng màu chữ.
Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không? Em có nên dùng nhiều phông chữ khác nhau trong một đoạn văn bản không? Theo em thì tại...