Bài 16. Định luật Jun – Len-xơ


Đề bàiHãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian trên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính điện năng: \(A = {\rm{ }}{I^2}Rt{\rm{ }}\)Lời giải chi tiết+ Điện năng \(A =...
Đề bàiHãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)Lời giải chi tiết+ Nhiệt lượng Q mà...
Đề bàiHãy so sánh A với Q và nêu nhận xét, lưu ý rằng có một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh.Lời giải chi tiết+ So sánh: ta thấy A lớn hơn Q một chú. Điện...
Đề bàiHãy giải thích điều nêu ra trong phần mở đầu của bài: Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu...
Đề bàiMột ấm điện có ghi 220V - 1 000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu là \(20^0C\). Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt...
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dãn và thời gian dòng điện chạy qua:Q = I2Rt.