Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa


Dựa vào sơ đồ dưới đây:Hãy nêu sự hình thành của các chùm đô thị và các siêu đô thị lớn ở đới ôn hòa.Trả lời:Sự hình thành của các chùm đô thị và các siêu đô thị lớn ở...
Nêu các cách giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa.Trả lời:Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị, nhiều nước đã tiến hành quy hoạch lị đô thị...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời: