Bài 16. Giao thoa sóng


Bài 1. Điều kiện để có giao thoa sóng làA. Hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.B. Hai sóng cùng tần số và độ lệch pha không đổi giao nhau.C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.D. Hai...
Bài 2. Hai sóng kết hợp làA. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ.B. Hai sóng luôn đi kèm với nhau.C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.D....
Bài 3. Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thìA. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe.B. Sóng gặp khe bị phản xạ lại.C. Sóng truyền qua khe giống như...
Bài 4. Trong một thí nghiệm tạo vân giao thoa của sóng mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động đồng pha có tần số \(50\) Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp...