Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới


Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.GỢI Ý LÀM BÀICÙ CHÍNH LAN1. Tượng đài đồng chí Cù...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?GỢI Ý LÀM BÀIĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ:Tháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?GỢI Ý LÀM BÀITháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại...