Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những …


Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai (gần Thủ đô Pa-ri) ngày 18 - 6 - 1919 để chia lại thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những...
Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Sau đó, Người ở lại Liên Xô một thời gian, vừa làm việc,...
Sau một thời gian ở lại Liên Xô học tập và nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đảng kiểu mới, cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng...
Đề bàiCon đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học trước đó và sgk Lịch sử 9 trang 61, 62 để...
Đề bàiNguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 63 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững hoạt động của Nguyễn Ái Quốc...
Đề bàiViệc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 63, 64 để rút ra nhận xét.Lời...
Đề bàiNguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...