Bài 16. Hợp chất của cacbon


Đề bàiNung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất...
1. CO là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, bền với nhiệt và rất độc.CO có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, oxit kim loại…)2. CO2 là chất khí, không màu nặng...
Đề bàiLàm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó thể dùng hóa chất có phản ứng với  CO2, hơi nước mà CO không...
Đề bàiCó ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSO2 là oxit...
Đề bàiĐiều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?A. Phản ứng thu nhiệt.B. Phản ứng tỏa nhiệt.C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.Lời...
Đề bàia) Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:A. 4             B. 5     ...
Đề bàiCho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.Phương pháp giải - Xem chi tiết\(\begin{gathered} {n_{C{O_2}}} = \frac{{0,224}}{{22,4}} =?(mol);{n_{KOH}} = 0,1.0,2...