Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa cã hội (1921-1941)


Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hoà bình,xây dựng đất nước từ năm.A. 1917B. 1918C. 1920D. 1921Câu 2. Ý không phản ảnh đúng tình hình...
Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng của Chính sách kinh tế mới (NEP).Hướng dẫn làm bài: BaitapSachgiaokhoa.com
Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử nước Nga- Liên Xô vào cột bên phải sao cho phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái.Thời GianNội dung sự kiệnTháng 3-1921 Tháng 12-1922 Năm 1925 từ năm 1928-1932 từ năm 1933-đến năm...
Vì sao nói nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?Hướng dẫn làm bài:1.Chính sách kinh tế mớiNăm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó...
Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế? Hướng dẫn làm bài:Tại vì:Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với...
Trong những năm 1925-1941, công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô đạt được kết quả như thế nào? Hướng dẫn làm bài:Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các...