Bài 16: Ôn tập chương I và II – Lịch sử 6


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta làA. những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu saii1. Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu của Người tinh khôn (hay gọi là thời Sơn...
Bài tập 3. Hãy nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.Thời gian Sự kiện1. Khoảng 40 - 30 vạn trước đây a) người ta tìm thấy dấu tích của Người tinh khôn...
Bài tập 4. Hãy kể tên những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang - Âu Lạc.Trả lời  - Thạp đồng Đào Thịnh (Yên Bái).-    Trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam).-    Thành cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).
Bài tập 5. Hãy nối ô ở giữa với các ô bên phải và bên trái cho phù hợp, qua đó làm rõ những thành tựu mà thời đại Văn Lang - Âu Lạc để lại cho đời sau.Trả lời   Nối...