Bài 16. Ôn tập chương I và II – Lịch sử lớp 6


Đề bàiXã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học ở bài 3 để trả lời.Lời giải chi tiết *Bảng các giai đoạn phát triển của...
Đề bàiNhững điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học ở bài 12 và 14 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiNhững công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học ở bài 13 và 15 để trả lời.Lời giải chi tiết- Hiện vật...
Đề bàiDấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 6 bài 3 để trả lời.Lời giải chi tiết- Các nhà...