Bài 16: Phân bón hóa học


Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.GiảiSự khác biệt giữa nhận biết và...
Một trong những phương pháp điều chế caxi nitrat là cho đá vôi hoặc đá phấn tác dụng với axit nitric loãng. Còn amoni nitrat có thể được điều chế bằng cách cho canxi nitrat tác dụng với amoni cacbonat....
Từ không khí, than, nước  và các chất xác tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm \(N{H_4}N{O_3}\).Giải 
Tại sao không được trộn supephotphat với vôi? Giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng.GiảiVì xảy ra phản ứng sau đây: 
Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng có chứa 73,0%\(C{a_3}{(P{O_4})_2}\), 26% \(CaC{O_3}\)và 1%\(Si{O_2}\)a) Tính khối lượng dung dịch \({H_2}S{O_4}\) 65,0% đủ để tác dụng với 100,0 kg bột quặng đó.b)  Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào?...