Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng…


1.Tình hình chính trịĐầu tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở chấu Âu, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức, thực hiện chính sách thù địch...
1.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939Tháng 11-1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ...
1.Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945)Đầu năm 1945, trên đường Hồng quân Liên Xô tiến đánh Béclin-sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức-một loạt nước châu Âu được giải phóng.Ở Mặt trận châu Á-Thái...
Ngày 25-8-1945, Chủ tịch Hồ chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng...
1.Nguyên nhân thắng lợiNguyên nhân chủ quan: Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản...
Đề bàiTình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.Lời giải chi tiết1....
Đề bàiChủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104,...
Đề bàiHãy lập bảng tóm tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 105...
Đề bàiNêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng ta sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 109 – 111 để trả...
Đề bàiNêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 112, 113 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Hoàn...
Đề bàiNêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời. Lời giải chi tiết* Hoàn cảnh lịch...
Đề bàiNước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 118 để trả lời. Lời giải chi tiết- Ngày 25/8 /1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. Lời giải chi tiết- Khẳng định các quyền cơ bản của con người...
Đề bàiNêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 119, 120 để trả lời. Lời giải...
Đề bàiMặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò...
Đề bàiSự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để...
Đề bàiTìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở quê hương em. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả...