Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng…


a)   Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.Trảlời- Đánh người;- Dùng những...
a)   Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở?Trả lời- Để bảo vệ lúa khỏi bị chuột phá hoại, ông Hùng đã chăng dây điện diệt chuột, ông Nở không biết nên bị điện giật chết.- Hành...