Bài 16. Ròng rọc


Bài 16.1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu:Ở hình vẽ 16.1, ròng rọc 1 là ròng rọc...........vì khi làm việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển; ròng rọc 2 là ròng...
Bài 16.2. Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.C.  Ròng...
Bài 16.3. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?A. Ròng rọc cố định.             B. Ròng rọc động,C. Mặt phẳng nghiêng....
Bài 16.4. Hình vẽ 16.2 cho biết hệ thống chuông của một nhà thờ cổ.a)  Hãy cho biết hệ thống chuông này gồm những máy cơ đơn giản nào?b)  Khi kéo dây ở A thì các điểm C, D, E,...
Bài 16.5*. Hãy thiết kế một hệ thống chuông chỉ gồm 1 ròng rọc và 1 đòn bẩy cho nhà thờ trên. Vẽ sơ đồ hệ thống chuông của em.Trả lời:Có thể thiết kế phương án như hình vẽ (H.16.5G...
Bài 16.6*. Hãy tìm hiểu xem những máy cơ đơn giản nào được sử dụng trong chiếc xe đạp.Trả lời:Những máy cơ đơn gián đưực sử dụng trong chiếc xe đạp: - Đòn bẩy: hai bàn đạp và trục xe,...
Bài 16.7. Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thểA. tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao.B. giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ...
Bài 16.8. Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà.B. Dịch chuyến một tảng đá sang bên cạnh.c. Đứng trên cao dùng lực...
Bài 16.9. Trong công việc nào sau đây chỉ cần dùng ròng rọc động?A. Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.B. Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với...
Bài 16.10. Muốn đứng ở dưới đế kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùngA. một ròng rọc cố định.  B. một ròng rọc động.C. hai ròng rọc động.   D. một...
Bài 16.11. Ròng rọc nào là ròng rọc động, ròng rọc nào là ròng rọc cố định?A. Ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố định, ròng rọc 3 và 4 là ròng rọc động.B. Ròng rọc 1, 2,...
Bài 16.12. Với pa-lăng trên, có thể kéo vật trọng lượng P lên cao với lực kéo F có cường độ nhỏ nhất làA. F = P                   B. \(F = {P...
Bài 16.13. Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thểA. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng p lên cao với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \({P \over 6}\)B. đứng từ trên cao kéo...
Bài 16.14. Dùng hệ thống máy cơ đơn giản vẽ ở hình 16.5 (khối lượng của ròng rọc và ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêng coi như không đáng kể), người ta có thể kéo vật khối...
Bài 16.15. Phải mắc các ròng rọc động và ròng rọc cố định như thế nào để với một số ít nhất các ròng rọc, có thể đưa một vật có trọng lượng P = 1600N lên cao mà chỉ...
Bài 16.16. Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để đứng từ dưới đất kéo một vật 100 kg lên cao với lực kéo chỉ bằng 250N với số ròng rọc ít nhất. Coi trọng lượng của...
Bài 16.17. Hãy so sánh hai pa-lăng vẽ ở hình 16.6 về:a)  Số ròng rọc động và ròng rọc cố định.b)  Cách bố trí các ròng rọc.c)  Mức độ được lợi về lực.              ...
Bài 16.18. Hãy nêu tác dụng của các ròng rọc ở cần cẩu vẽ ở hình 16.7.Trả lời:Ròng rọc cố định có tác dụng đổi hướng của lực kéo, ròng rọc động có tác dụng giảm lực kéo còn một...