Bài 16. Ròng rọc


1. Cấu tạo và cách sử dụng ròng rọcRòng rọc là một bánh xe có rãnh có thê quay quanh một trục. Căn cứ vào cách sử dụng ròng rọc mà người ta có thể phân ròng rọc làm hai...
Đề bàiHãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.Lời giải chi tiết- Ròng rọc ở hình 16.2.a SGK là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định (có móc...
Đề bài- Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình 16.3 và ghi kết quả đo được vào bảng 16.1.- Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc...
Đề bàiC3. Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp...
Đề bàiTìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.- Ròng rọc động giúp làm lực...