Bài 16. Thân to ra do đâu


Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác...
Đề bàiQuan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại:- Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?- Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được...
Đề bài- Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?- Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?- Thân cây to ra nhờ đâu?Lời giải chi tiết- Vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở...
Đề bàiCây gỗ to ra do đâu?Lời giải chi tiếtCây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp...
Đề bàiCó thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?Lời giải chi tiếtCó thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây). Mỗi năm, tầng sinh...
Đề bàiEm hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.Lời giải chi tiết- Dác: Là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muỗi...
Đề bàiNgười ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?Lời giải chi tiết- Người ta thường chọn phần gỗ lõi hay còn gọi là phần gỗ ròng để làm cột...