Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớ…


Đề bàiEm hãy cho biết:- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ...
Đề bàiDựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:- Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:ĐiểmABCĐộ cao   - So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn,...
Đề bàiDựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?Lời giải chi tiếtDựa vào đường đồng mức...