Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớ…


Đề bàiHãy cho biết:- Đường đồng mức là những đường như thế nào?- Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?Lời giải chi tiết- Đường đồng...
Đề bàiDựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:- Hãy xác định trên lược đồ hình 44 SGK hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.- Sự chênh lệch về độ...