Bài 16: Thực hành : Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn


Dựa vào hình 16, hãy cho biết:-    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét-    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét.Trả lời:-    Đường...
Dựa vào hình 16, hãy cho biết: -    Đường từ A đến D là đường gì ?-    Đường A - D có phải là đường đồng mức không Vì sao?Trả lời:-    Đường từ A đến D là đường đồng mức-    Đường A -...