Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu po…


1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein khi đun nóng.Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.Giải thích: Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là...