Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Đề bàiDựa vào bảng số liệu 16.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002.Lời giải chi tiếtVẽ biểu đồ:
Đề bàiDựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy...