Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)


I. KIẾN THỬC CƠ BẢN- Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.- Thú ăn thịt có răng nanh, ràng trước hàm và răng ăn thịt phát triển,...
Đề bàiKể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.Lời giải chi tiết- Động vật ăn thực vật: dê, thỏ, bò, ngựa,...- Động vật ăn thịt: hổ, sư tử, chó sói, mèo rừng,...- Động vật...
Đề bàiĐiền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi với thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng 16. Bảng 16: Đặc điểm cấu tạo và chức năng của ống tiêu hóa STTTên bộ...
Đề bàiNêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.Lời giải chi tiết BaitapSachgiaokhoa.comcom
Đề bàiTại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?Lời giải chi tiếtThú ăn thực vật sử dụng thực vật là nguồn thức ăn chính. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng và...
Đề bàiĐánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơTrong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:□     a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ...