Bài 16. Tiêu hóa (tiếp theo)


Đề bàiNêu rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp. Lời giải chi tiếtSự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn...
Đề bàiTrình bày sự tiêu hóa của nhóm động vật nhai lại.Lời giải chi tiếtSự tiêu hóa ở động vật nhai lại: Dạ dày của các động vật nhai lại (trâu, bò, hươu, nai, dê, cừu) chia làm 4 ngăn...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng: Tại sao thức ăn của động vật ăn thực vật chứa hàm lượng prôtêin rất ít nhưng chúng vẫn phát triển và hoạt động bình thường?A. Vì khối lượng thức ăn hàng...
Đề bàiNêu rõ đặc điểm cấu tạo cơ quan tiêu hoá và quá trình tiêu hóa ở gia cầm.Lời giải chi tiếtĐặc điểm cấu tạo và quá trình tiêu hóa ở gia cầm: Ở chim ăn hạt và gia cầm,...
Đề bàiTại sao trong mề của gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy có những hạt sỏi nhỏ? Chúng có tác dụng gì?Lời giải chi tiếtTrong mề của gà hoặc chim bồ câu, khi mổ ra thường thấy...