Bài 16: Tìm tỉ số của hai số


Tìm tỉ số của hai số a và b, biết:a) \({\rm{}}a = {3 \over {5m}}\) =; b  = 70m                b) a = 0, 2 tạ; b = 12kgGiảia) \({\rm{}}a = {3 \over {5}}m = 0,6m = 60cm\).Tỉ số 60cm và 70...
Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp.Giải12 km/h = 200 m/phútTỉ số vận tốc của...
Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố.a) Hiện nay;b) Trước đây 7 năm;c) Sau 28 năm.Giảia) Tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố hiện nay:$$12:42 = {{12} \over {42}}...
Tìm tỉ số phần trăm của hai số:a) \(2{3 \over 7}\) và \(1{{13} \over {21}}\)                          b) 0,3 tạ và 50 kgGiảia) \({{2{3 \over 7}.100} \over {1{{13} \over {21}}}}\%  =...
Trên một bản đồ tỉ lệ: 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 29cm. Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế.GiảiQuãng đường Hà Nội – Vinh trên thực tế dài:$$29:{1 \over {1000000}} = 29000000cm =...
Tỉ số của a và b là \({2 \over 7}\), tỉ số của 2 số b và c là \({{21} \over {26}}\). Tính tỉ số của hai số a và c.GiảiTheo bài ra ta có: \({a \over b} = {2 \over...
Tỉ số của hai số bằng 2: 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó?GiảiGọi hai số đó là a và b, ta có: \({a \over b} =...
Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.GiảiGọi hai số cần tìm là a và b, ta có: \({a \over b} = {2 \over 5}\) và ab = 40 suy ra a ≠...
Câu 16.1 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Điền vào chỗ trống (…):a) Tỉ số của \({3 \over 4}\) và 60cm là ……………….b) Tỉ số của \({2 \over 5}\) giờ và 12 phút là…………..c) Tỉ số của 2,5...